fbpx

Những điều lưu ý về chương trình Express Entry

luu-y-express-entry-canadachantroimoi2

Chỉ cần một hồ sơ cảnh sát cũng có thể ngăn chặn giấc mơ nhập cư Canada của bạn qua chương trình Express Entry, nhưng việc cải tạo hình sự có thể giúp bạn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình tại Canada.

Chương trình Express Entry là hệ thống quản lý việc nhập cư đối với ba tầng lớp nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp Lao động có tay nghề cao của Liên bang, Lớp giao dịch có tay nghề liên bang và Lớp có kinh nghiệm Canada.

Ứng viên được xếp hạng dựa trên số điểm được trao đối với vốn nhân lực của họ & các yếu tố khác và chỉ những cá nhân đạt điểm trên ngưỡng điểm nhất định mới được mời nộp đơn xin thường trú tại Canada trong các đợt rút thăm được tổ chức khoảng hai tuần một lần

Nếu bạn còn trẻ, có trình độ học vấn, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và lành nghề, bạn có thể có cơ hội được mời đến Express Entry.

Điều đó cho thấy, ngay cả những ứng cử viên chương trình Express Entry đủ điều kiện nhất cũng có thể bị tước đi ước mơ về việc cư trú và thường trú ở Canada nếu họ bị xác định là không được duyệt về mặt hình sự để sang Canada.

Sự không được duyệt về mặt hình sự không liên quan đến các giải thưởng học tập hay thành tích chuyên môn hoặc lợi ích kinh tế tiềm năng của bạn đối với Canada. Nếu bạn có chi tiết nào đó trong hồ sơ của mình khiến bạn không được duyệt về mặt hình sự, bạn sẽ cần phải thực hiện các bước thích hợp để khắc phục tình huống

luu-y-express-entry-canadachantroimoi1

Cách giải quyết tình huống không được duyệt hình sự

Tình huống không được duyệt về mặt hình sự thường chỉ xảy ra khi một cá nhân nộp đơn xin thường trú, đòi hỏi giấy chứng nhận của cảnh sát đối với bất kỳ quốc gia nào mà họ, (và nếu có), thành viên gia đình của họ (vợ / chồng hoặc vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật, trẻ em phụ thuộc và con cái phụ thuộc của họ) sống sáu tháng liên tục trong vòng 10 năm qua kể từ khi 18 tuổi.

Giấy chứng nhận của cảnh sát là một bản sao chính thức về hồ sơ tội phạm của bạn hoặc một tuyên bố chính thức rằng bạn không có hồ sơ tội phạm.

Nếu một người có hồ sơ, các bước thích hợp trong tình huống này là những bước cần thiết cho việc cải tạo tội phạm, quá trình giải quyết tình huống không được duyệt về mặt hình sự một cách vĩnh viễn.

Để đủ điều kiện cải tạo, ít nhất năm năm đã trôi qua kể từ ngày bản án vi phạm đã được hoàn thành, cho dù bản án có bị giam giữ, quản chế, phạt tiền hay bất kỳ sự kết hợp nào của các biện pháp này hay không.

luu-y-express-entry-canadachantroimoi3

Khi nào nộp đơn cải tạo

Đơn xin thường trú sẽ chỉ được chấp thuận nếu đơn xin cải tạo thành công, do đó, điều tuyệt đối cần thiết là bạn phải cố gắng hoàn thành đơn xin cải tạo.

Đơn xin thường trú sẽ chỉ được chấp thuận nếu đơn xin cải tạo thành công, do đó, điều tuyệt đối cần thiết là bạn phải cố gắng hoàn thành đơn xin cải tạo.

Tuy nhiên, đơn xin cải tạo không cần phải được phê duyệt trước khi nộp, vì thời gian xử lý đối với việc cải tạo hình sự là khoảng sáu tháng đến một năm. Xem xét việc phải mất năm năm mới đủ điều kiện để cải tạo, và tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong chương trình Express Entry, trong một số trường hợp việc tránh được thêm một năm trước khi nộp hồ sơ có thể tạo ra sự khác biệt trong việc xin thường trú nhân tại Canada.

Theo CICnews – Canadachantroimoi dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *