fbpx

Tổ chức người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) giảm thời hạn nộp đơn xin thường trú thành 60 ngày

thuong-tru-nhan-express-entry

Thay đổi chỉ áp dụng cho Thư mời nộp đơn đã nhận sau ngày 26 tháng 6 năm 2018

Tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) cho biết thời hạn sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho các ứng viên Express Entry nhận lời mời nhập cư sau ngày 26 tháng 6 năm 2018. Thời hạn trước đó là 90 ngày sẽ vẫn áp dụng cho các ứng viên đã nhận lời mời nhập cư trước ngày 26 tháng 6, 2018.

Các ứng cử viên Express Entry nhận được một lời mời nộp đơn, hoặc ITA, cho thường trú nhân Canada bây giờ sẽ chỉ có 60 ngày theo lịch để nộp đơn điện tử hoàn chỉnh, Chính phủ Canada đã công bố quy định mới này vào hôm thứ ba.

Các ứng cử viên đủ điều kiện trong ba lớp nhập cư này có thể gửi hồ sơ tới hệ thống Express Entry, được chỉ định một điểm xếp hạng theo Hệ thống xếp hạng toàn diện của Express Entry (CRS).

Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất được nhận lời mời nhập cư trong các vòng mời thường xuyên từ hệ thống Express Entry.

Sau khi nhận được lời mời nhập cư, các ứng cử viên có một khoảng thời gian cụ thể để chứng minh hồ sơ của họ bằng cách hỗ trợ tài liệu và gửi đơn đăng ký điện tử hoàn chỉnh (e-APR).

Giờ đây, đơn đăng ký điện tử hoàn chỉnh và tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được gửi qua tài khoản Express Entry trực tuyến của người nộp đơn trong khoảng thời gian 60 ngày theo quy định mới này.

Cũng như thời hạn 90 ngày trước đó, 60 ngày nộp đơn được tính bắt đầu sau khi đã nhận được lời mời nhập cư.

Thời hạn 90 ngày trước đó làm ứng viên lo ngại rằng 60 ngày là quá ngắn

thuong-tru-nhan-express-entry1

Trong một báo cáo được công bố vào tháng 12/2017, tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada cho biết 41% các ứng viên Express Entry đã nhận được lời mới nhập cư sau tháng 11 năm 2016 đều nộp đơn trong khoảng từ 61 đến 90 ngày.

Chỉ 57% đã nộp đơn xin hoàn chỉnh của họ từ 1 đến 60 ngày sau khi nhận được lời mời nhập cư.

Trong 11 tháng trước tháng 11 năm 2016, khi thời hạn được tăng lên từ 60 đến 90 ngày, 90% ứng viên Express Entry đã nhận được lời mời nhập cư gửi đơn đăng ký của họ trong thời hạn 60 ngày.

Khi tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada tăng thời hạn lên 90 ngày trong tháng 11 năm 2016, họ cho biết thay đổi này đã phản hồi với các quan ngại của khách hàng rằng 60 ngày để gửi đơn đăng ký đầy đủ là quá ngắn.

David Cohen, đối tác cao cấp của công ty luật nhập cư Campbell Cohen ở Montreal, cho biết thời hạn sửa đổi đã củng cố tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ của bạn trước khi nhận lời mời nhập cư.

“Đừng chờ đợi cho đến khi bạn nhận được một lời mời nhập cư để bắt đầu nhận hồ sơ của bạn theo thứ tự,” ông nói. “Cho phép bản thân thêm thời gian cũng có thể giúp bạn tránh được những sai lầm tốn kém trong đơn đăng ký của mình.”

Tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada cho biết tiêu chuẩn xử lý sáu tháng của họ vẫn không thay đổi và bắt đầu khi đơn được đánh giá là hoàn chỉnh và được thúc đẩy trong Hệ thống Quản lý Hồ sơ Toàn cầu của tổ chức Người nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada.

Theo CICnews – Canadachantroimoi dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *